adolescents carn serraplà

Per què cal que els adolescents mengin carn?

La carn conté proteïnes però… què són les proteïnes?

Les proteïnes són molècules compostes per cadenes d’aminoàcids. Són necessaris vint aminoàcids diferents perquè l’organisme humà pugui sintetitzar les seves proteïnes i mantenir totes les estructures en condicions òptimes. Dels vint, n’hi ha vuit, anomenats aminoàcids essencials, que el cos no és capaç de fabricar o, si ho fa, és en quantitats insuficients, amb la qual cosa cal obtenir-los a través de la dieta.

On trobem les proteïnes?

Les fonts de proteïna que contenen tots els aminoàcids essencials en proporcions adequades es denominen completes o d’alt valor biològic i principalment són les d’origen animal. També en trobem en altres components d’origen vegetal però, en aquest cas, es denominen incompletes o de baix valor biològic ja que la concentració d’aminoàcids essencials és menor, però això no vol dir que sigui pitjor.

Per què si els teus fills fan activitat física necessiten proteïnes?

Les proteïnes són indispensables per mantenir un bon to muscular, intervenen directament en la formació i regeneració dels músculs. Com la majoria de teixits en el cos, els músculs són dinàmics i són reparats i regenerats contínuament. Si el que ens interessa és guanyar massa muscular, i amb això potenciar força i resistència, el cos ha de sintetitzar més proteïnes musculars de les que es destrueixen.

Quins requeriments tenen els esportistes a nivell proteic?

Els requeriments proteics dels esportistes són generalment superiors als de les persones sedentàries (els que fan entrenaments de força són els que necessiten més aportació). Aquest increment de les necessitats proteiques es deu principalment al creixement de nou teixit muscular i a la reparació de petites ruptures musculars que tenen lloc durant l’exercici, amb la qual cosa s’aconsegueix una recuperació òptima.

Avui dia hi ha opinions molt diverses sobre la quantitat de proteïna que realment necessitem. Segons la Societat Internacional de Nutrició Esportiva “la ingesta de proteïnes d’1,4 a 2g/kg/dia per a les persones físicament actives no només és segura, sinó que pot millorar les adaptacions a l’entrenament físic”. Però no cal oblidar que la quantitat ideal de proteïna per a qualsevol individu depèn de molts factors, incloent-hi el tipus d’activitat, l’edat, la massa muscular, les metes físiques i l’estat actual de salut.

Del 15-20% de les necessitats proteiques que ha tenir un esportista, es recomana que un 50-60% sigui d’origen animal, i el 40-50%, d’origen vegetal.

En dosis més grans de 2g/kg de pes corporal, NO ES DEMOSTREN MÉS BENEFICIS (ni major massa muscular ni major rendiment físic) i, en canvi, SÍ MAJOR RISC PER LA SALUT (deshidratació, problemes renals i hepàtics, descalcificació òssia i osteoporosi, hiperuricèmia, sobrepès (augment greix corporal) i aterosclerosi.

PER CONÈIXER LES RACIONS EN ADOLESCENTS:

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/la-piramide-de-lalimentacio-saludable/

http://www.academia.cat/files/204-5659-FITXER/GuiaalimentaciosaludableFAROS201610.pdf

Pauta de menú per a un esportista adolescent que fa 3 entrenaments a la setmana + 1 hora d’esport a l’institut+ 1 jornada de competició

 

adolescents carn esport serraplà

Marta Ros i Baró
Dietista i Tecnòloga dels Aliments
Núm. de Col·legiada CAT 000508